project 1

צילום ילדים

אומרים שקלישאות, גם השחוקות שבהן הן בסופו של יום אמת צרופה. כי הזמן באמת בורח לנו מהר בין הידיים, והם גדלים כל כך מהר, בלי ששמנו לב ואם לא נעצור לרגע כדי להנציח את הרגע את הזמן 
אי אפשר יהיה להחזיר..
אז.. פנו לכם זמן ביומן (יש משפחות שעושות את זה כמנהג קבוע, אחת לתקופה..) ובואו עם הילדים לשעה של כייף, צחוק, פרצופים למצלמה והרבה סיפוק שתחוו גם הרבה אחרי הצילום מלשבת יחד ולעלעל באלבום המשותף.
הרבה הורים , בעיקר כשמדובר בצילום תינוקות ופעוטות, מביעים חשש לפני הצילום שאולי הילדים לא ישתפו פעולה, ישתוללו, יבכו או סתם לא יחייכו ובסופו של דבר לא יצאו תמונות יפות. 
גם אם אכן זה מה שקורה בהתחלה, עם הרבה הכלה ונועם, אנחנו הולכות עם מה שקורה ואז הילדים מתרככים ובסופו של דבר התמונות יוצאות טבעיות והאופי האותנטי של הילד יוצא לאור בכל התמונות. 
 
d-webs internet & marketing